Na zámku Jezeří se dvěma klavíry

V rámci 7. hudebního setkání "Za tichem s Beethovenem" Michala Maška, proběhne na zámku Jezeří 5. koncert:

15. září 2018, 18:00

NA ZÁMKU JEZEŘÍ SE DVĚMA KLAVÍRY

Igor Ardašev - klavír
Michal Mašek - klavír
Jitka Molavcová - mluvené slovo

Program:
Nenapodobitelnou barvu zvuku současně hrajících dvou klavírů využívala řada hudebních skladatelů. Mozartovu sonátu D dur, Debussyho svitu En blanc et noir spolu se skladbami Franze Schuberta doplní próza v podání herečky Jitky Molavcové.