Poutní mše svatá na zámku Jezeří

pohled z oratoře do kaple

V kapli PANNY MARIE BOLESTNÉ na státním zámku Jezeří v sobotu 2.4.2022 od 11:00 hod.
Celebruje: Mons. Martin Davídek, generální vikář biskupství Litoměřického