Sleva

Ad unicum I/1. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústav

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

374

ISBN:

978-80-7480-089-4

catalog Tištěná verze

650 Kč200 Kč

skladem

Koupit

Editorka: Šárka Radostová

Editorská spolupráce: Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek

Autoři textů: Jan Fiřt, Tomáš Gaudek, Pavla Hlušičková, Roman Lavička, Aleš Mudra, Šárka Radostová, Jan Salava, Filip Srovnal, Kristina Uhlíková

Fotografka: Gabriela Čapková

Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie knihy se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Důraz na původ děl je kladen rovněž v monografických studiích katalogové části. Texty představují vybrané obrazy, sochy a reliéfy z objektů Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Horšovský Týn, Jindřichův Hradec, Kladruby, Kratochvíle, Rožmberk, Švihov, Telč, Třeboň a Zvíkov. V katalogu jsou zastoupeny práce z předních evropských malířských a řezbářských dílen 14. až počátku 17. století - Mistra Třeboňského oltáře, Michaela Wolgemuta, Mistra IP, Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Josefa Heintze st., Hanse von Aachen a dalších.

Fotografická dokumentace nabízí díla nejprve ze zadní strany. Právě tyto pohledy, jež zůstávají běžnému divákovi skryty, totiž často umožňují lépe poznat nejen proměny fyzického stavu díla, ale i uměleckou a vlastnickou historii každého kusu. Řada úprav a značení děl pečetěmi, rytím i umísťovanými texty nese nejen důležité informace provenienční povahy, ale též specifickou estetickou kvalitu. Kniha překonává bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytuje komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum. Obálka vizuálně přibližuje obsah knihy a spolu s mapkou poskytuje i praktickou pomůcku při vyhledávání, která se zúročí v dalších svazcích. 

Obsah:

Úvodní slovo / Naděžda Goryczková

Ad unicum – nikdy nekončící cesta / Šárka Radostová

I. Historie mobiliárních fondů z pohledu výzkumu provenience / Šárka Radostová, Kristina Uhlíková

II. Katalogová část / autorský kolektiv

 1. Adorace Páně hlubocká (HL27815)
 2. Madona mezi sv. Bartolomějem a sv. Markétou, tzv. Protivínská deska (HL02911)
 3. Sv. rytíř ze souboru světců ze Zelené Hory (KL1300)
 4. Dvojice jáhnů ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01298 a KL01299)
 5. Iniciála D: Vjezd Krista do Jeruzaléma (SV00422)
 6. Pieta ze špitálního kostela sv. Alžběty v Třeboni (TR00898)
 7. Madona z Řednice (KL1022)
 8. Madona z Třeboně (HL27846)
 9. Madona ze sbírky Hermíny Srbové (SV00118)
 10.  Madona jindřichohradecká (JH00803)
 11.  Sv. Šebestián ze souboru světců ze Zelené Hory (KL01297)
 12.  Sv. Kryštof ze sbírky Hermíny Srbové (SV00107)
 13.  Bolestný Kristus (SV00123)
 14.  Epitaf vikáře Simona […]rösche – Panna Marie s Ježíškem mezi sv. Kateřinou a sv. Bartolomějem (HL36120)
 15.  Soubor čtyř církevních otců (SV00109, SV00110, SV00115, SV00116)
 16.  Epitaf s výjevem Ukřižování (HL36121)
 17.  Zvěstování Panny Marie jindřichohradecké (JH01213)
 18.  Veraikon ze Suchdolu nad Lužnicí (TR00899)
 19.  Oltář Klanění tří králů (ZV00129)
 20.  Sv. Jiří z Borku (HL43104)
 21.  Zjevení Krista Panně Marii (KR240)
 22.  Oplakávání Krista ze Zvíkova (ZV00128)
 23.  Desky s církevními otci a apoštoly – torzo oltáře Korunování Panny Marie z Koterova (SV01190 a SV01145)
 24.  Setkání sv. Voršily s papežem Cyriakem před branami Říma (SV01209)
 25.  Sv. Sixtus II. a sv. Vavřinec (KL921 a KL922)
 26.  Oltář sv. Anny Samotřetí (CK14253)
 27.  Sv. Petr a sv. Pavel (?) (CK14255)
 28.  Madona a sv. Dorota – dříve sv. Máří Magdaléna a sv. Barbora (CK14254)
 29.  Portrét rodiny Adama I. z Hradce (CL469)
 30.  Mystické zasnoubení sv. Kateřiny (HT01288)
 31.  Pieta z Partoltic (KL931)
 32.  Sv. Anna Samotřetí (HL20084)
 33.  Vzkříšení Lazara z epitafu Jiřího Jaudta (HL04965)
 34.  Král Šalamoun ze Svitav (SV00117)
 35.  Skotský král Jakub V. (RO0598)
 36.  Portrét šestašedesátiletého muže (JH04797)
 37.  Anna ze Šlejnic (?) (TO1107)
 38.  Dvojice podobizen manželů z Hradce (T01397 a T01398)
 39.  Náhrobky z Krasíkova (KL898)
 40.  Epitaf a náhrobek členů rodu Kábů z Rybňan (CL00477 a CL00685)
 41.  Dvojice portrétů Rudolfa II. Habsburského (?) a jeho sestry Anny (RO595 a RO639)
 42.  Francesco I. de’Medici (CL416)
 43.  Paridův soud (CK06653)
 44.  Madona s vinným hroznem (HL25241)
 45.  Madona s třešněmi (HL15299)
 46.  Poslední soud (T01634)
 47.  Sv. Jeroným v pustině (CK 03334)
 48.  Votivní deska (?) za člena rodu pánů z Hradce (JH01222)
 49.  Vilém z Rožmberka (CK6711)
 50.  Paridův soud (CL04131)
 51.  Císař Rudolf II. (TR701)
 52.  Jakub Franquart (RO0553)
 53.  Návrat zlatého věku ve znamení Panny (CK06740)
 54.  Kající se sv. Jeroným (CK14288)
 55.  Dvojice portrétů manželů Jörgerových (JR10791 a JR1072)
 56.  Sestup Krista do předpeklí (HL27826)
 57.  Sv. Máří Magdalena v pustině (CK05720)
 58.  Madona se sv. Janem Křtitelem, sv. Konstantinem a sv. Helenou (RO00694)
 59.  Rodokmen Hohenzollernů (CK7354)
 60.  Dělení Růží – praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví (TO1101)

Summary

Seznam vyobrazení

Použité zkratky

Literatura

Místní rejstřík

Jmenný rejstřík 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat