Petrášův palác v Olomouci

Podrobné informace

Kategorie:

Architektura

Rok vydání:

2000

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

117

ISBN:

80-902104-7-3

230 Kč

Rozebráno

V knize jsou reprezentativním způsobem shrnuty výsledky archeologického a stavebně historického průzkumu Petrášova paláce v Olomouci, jeho historie, stavební a slohový vývoj, i cenné archeologické nálezy.  Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou a německým a anglickým resumé.

Obsah:
Úvod / Pavel Dostál
Památkový ústav v Olomouci a Petrášův palác / Karel Biňovec
Historie Petrášova paláce v kontextu dějin města a Horního náměstí / Vlasta Kauerová
Svobodný pán Petráš a Societas incognitorium / Vlasta Kauerová
Kamnové kachle a hrací karty z archeologických průzkumů v prostoru Petrášova Paláce / Hedvika Sedláčková
Summary
Zusammenfassung