The Hamilton Brothers: Aristocratic Hunting Paintings in the 18th century

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

anglicky

Počet stran:

144

ISBN:

978-80-85033-73-1

catalog Tištěná verze

300 Kč

Nedostupné

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

The aristocratic enthusiasm for hunting among the Baroque nobility, conceived with Spanish pomp and ceremonial solemnity, required top artists as well. This situation led to attention being drawn to painters like Philipp Ferdinand (1664–1750), Karl Wilhelm (1668–1754) and Johann Georg  (1672–1737), members of the extensive (originally Scottish) Hamilton family of artists. Their services were used by members of the high secular and ecclesiastical aristocracy, circulating mainly in Vienna. Besides the imperial family they were in particular the Liechtensteins, Schwarzenbergs, Serenyis, Althans and perhaps also the Auersperg, Salm and Ctibor families. The book includes an introductory explanation and a selection of oil paintings by Hamilton brothers, preserved in the collections of Czech and Moravian castles administered by the National Heritage Institute. The main hunters with their guests and entourage, but also the leading huntsmen, piquers, falconers, grooms and dog handlers were very accurately portrayed according to cherished principles and rules. Equal care was devoted to noble animals, especially horses and dogs.

Nadšení barokních aristokratů pro lov, prožívaný se španělskou pompou a slavnostní vážností, potřebovalo špičkové umělce. Tato situace vedla k pozornosti upřené na malíře typu bratří Hamiltonů – Filipa Ferdinanda (1664–1750), Karla Viléma (1668–1754) a Johanna Georga (1672–1737), příslušníků široce rozvětvené – původně skotské – umělecké rodiny. Jejich služeb využívali příslušníci vysoké světské i církevní aristokracie pohybující se zejména ve Vídni. Vedle císařské rodiny to byli zejména Liechtensteinové, Schwarzenbergové, Serényiové, Althanové, snad i Auerspergové, Salmové a Ctiborové. Kniha obsahuje úvodní studii a výběr z olejomaleb bratří Hamiltonů, zachovaných ve sbírkách českých a moravských zámků ve správě Národního památkového ústavu. Podle tradovaných zásad a pravidel na nich byli velmi věrně zobrazováni zejména hlavní lovci s jejich hosty a doprovodem, ale též vedoucí lovci, pikéři, sokolníci, podkoní či psovodi. Nejvíce péče přitom bylo bylo věnováno i ušlechtilým zvířatům, zejména koním a psům.

Contents:

The Baroque aristocracy and their passion for horses and arts ___ 13

The Hamilton painting dynasty ___ 19

 • Founder of the painting dynasty ___ 20
 • Philipp Ferdinand de Hamilton ___ 22
 • Karl Wilhelm de Hamilton ___ 28
 • Johann Georg de Hamilton ___ 29

In service with noble families ___ 35

 • Work for the Liechtensteins, Serényis and Althans ___ 35
 • In service with the Schwarzenbergs ___ 41

Chapters from the further life of works by the Hamilton brothers ___ 61

 • The fate of the paintings in the 18th and 19th centuries ___ 61
 • Viennese Exhibition in 1888 ___ 63
 • The fate of the paintings in the 20th century ___ 66
 • The restoration of part of the collection after 2003 ___ 68
 • Conclusion ___ 71

Catalog ___ 74

 • Equestrian Portaits, Hunting Scenes, Parforce Hunts ___ 75
 • Chases ___ 82
 • Horse Portraits, Herds ___ 86
 • Dog Portraits ___ 100
 • Hunting and Rural Still Lifes ___ 106
 • Wild Animals ___ 124

Bibliography ___ 133

Index ___ 141