Sleva

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století / The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky, anglicky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-87989-84-5

catalog Tištěná verze

700 Kč400 Kč

skladem

Koupit

Španělský a Německý sál (dnešní Rudolfovu galerii) v severním traktu Pražského hradu dal zbudovat císař a král Rudolf II. na přelomu 16. a 17. století. V letech 1866–1868 byly oba sály modernizovány podle návrhů prominentních vídeňských architektů Ferdinanda Kirschnera a Heinricha Ferstela, při čemž velká část štukové dekorace z rudolfinské doby zůstala zachována. Publikace rekonstruuje průběh stavebních prací, zpřesňuje poznatky o autorech projektů a dalších aktérech přestavby a rovněž odpovídá na otázku, do jaké míry je výzdoba sálů plodem 19. století a co je naopak zachováno ze starší výzdoby. Autor analyzuje stylovou fyziognomii obou interiérů, zkoumá jejich funkci jako symbolu dynastické tradice a legitimity, rekonstruuje historický a sociální kontext přestavby. Nahlíží Španělský a Německý sál jako politické a ceremoniální prostory a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků. Česko-anglická kniha je doplněna fotografiemi Ivana Pinkavy a Vladimíra Uhra.

Vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

 

The Spanish and German Halls (the current Rudolf's Gallery) located in the north wing of Prague Castle were commissioned by Emperor and King Rudolph II at the turn of the 16th and 17th centuries. Both halls were refurbished in 1866–1868 based on designs by the renowned Viennese architects Ferdinand Kirschner and Heinrich Ferstel which maintained part of the plaster decorations from the Rudolphine era. This book follows the course of the construction work, provides detailed information on the authors of the architectural design and other people involved in the refurbishment, and identifies the areas that were built in the 19th century and those dating back to earlier periods. The author analyzes the stylistic physiognomy of the two representative halls, explores their function as symbols of dynastic tradition and legitimacy, and reveals the historical and social context of the refurbishment, in which both halls are perceived as political and ceremonial spaces. From this viewpoint, the author examines the connection between interior architecture and the ceremonial etiquette of the Habsburg court. The publication contains photographs by Ivan Pinkava and Vladimír Uher.

Published by the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in cooperation with the National Heritage Institute.  

 

Obsah:

Úvod – Slepá skvrna dějin architektury v Čechách

I. Pražský hrad a reprezentační sály před rokem 1860

 • Španělský a Německý sál ve stavebním vývoji Pražského hradu
 • Pražský hrad v první polovině 19. století
 • Dva císařové na Hradě
 • Španělský sál jako „místo paměti“, prostor politiky i dvorských slavností

II. Rekonstrukce a její aktéři

 • Španělský sál a královská korunovace
 • Španělský a německý sál na prahu rekonstrukce
 • Byrokratický aparát a rozběh stavebních prací
 • Nepřítel na Hradě a rychlý průběh restaurování  
 • Práce v Německém sálu a dokončení úprav
 • Architekti – muži v pozadí
 • Řemeslníci – osobnosti z aktového materiálu

III. Forma, význam, kontext

 • Restaurování
 • Dekorování
 • Výzdoba ve věku technické reprodukovatelnosti
 • Psychologie dekorace
 • Dilema stylu
 • Malířský princip
 • Program výzdoby

IV. Architektura, politika, ceremoniál

 • Prostor ceremoniálu
 • Architektura a ceremoniální reprezentace
 • Tanec a prostor

Závěr a epilog

Přílohy

Prameny a literatura

Poděkování