Stavební obnova divadelního sálu zámku Jezeří dokončena

Obnova dvoupatrového divadelního sálu s galerií je dalším významným krokem rehabilitace zámku Jezeří, který patří mezi nejohroženější památky Evropy. Na stavební obnovu navážou v blízké budoucnosti práce, které umožní plně využít prostor k divadelním a hudebním vystoupením.

Stavební obnova divadelního sálu spočívala zejména ve výměně nosníků eliptické kopule, poškozených částí krovu a dřevěného bednění. Byly doplněny chybějící části balkonu při obvodu divadelního sálu, restaurovány byly poškozené části okenních výplní, včetně sklopných žaluzií, provedena byla nová elektroinstalace sálu a rekonstrukce dubové podlahy v přízemí a v patře. V rámci obnovy byly přímo na místě nebo v restaurátorských dílnách odborně zrenovovány původní uměleckořemeslné prvky.

Divadelní sál je od dubna 2023 možné zhlédnout v rámci prohlídkové trasy I. Zámecké interiéry a II. Okruh s výhledem pouze ve dnech, kdy se v sále nekonají koncerty, svatby, pronájmy aj.