Novinka

Monumentorum Custos 2023/1–2

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

124

ISBN:

978-80-85036-87-9

catalog Tištěná verze

150 Kč

skladem

Koupit

150 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ústí nad Labem

Publikace o památkách severozápadních Čech, kterou vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je odborným průvodcem po kulturním dědictví ústeckého regionu a svými studiemi přinášet čtenáři pohled na aktuální dění na poli péče o památky a jejich ochranu.
Z obsahu:
  • Tomáš Krejčík / Architektonické motivy na středověkých pečetích
  • Jana Baráková / Měšťanské domy a domácnosti pražských obchodníků s plátnem v raném
  • novověku z pohledu inventářů pozůstalostí
  • Miloš Krčmář / Pomníky nejen v kameni
  • Jan Leibl, Martin Zubík / Sochy Franze Siecheho v Neštěmicích (okres Ústí nad Labem)
  • Michal Cihla, Kateřina Kovářová, Eva Matoušková / Nové nedestruktivní metody průzkumu historického kamene na katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
  • Kamil Podroužek, Jiří Adamovič, Natalie Belisová / Využití provenienční analýzy při zjištění zdrojů pískovcového stavebního kamene na vybraných historických stavbách Děčínska a Litoměřicka
  • Marcela Šášinková / Rekonstrukce Haurowitzovy letní vily v Tichém údolí v Roztokách
  • Petra Svobodová / Rodina textilních podnikatelů Perutzů a nové využití funkcionalististické vily v pražských Dejvicích