Prohlídkové okruhy

Malý salon - Lesní pokoj

Jezeřské zámecké interiéry Vás jistě překvapí. Jsou v mnohém odlišné od běžně známých zámeckých instalací. Vzhledem k dlouhodobé devastaci objektu se nejedná o pokoje přeplněné sbírkami vzácného porcelánu, obrazů a intarzovaného nábytku, ale setkáte se s prostory nedotčenými zásahy restaurátorů, mnohdy až v syrové původnosti běhu času.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
 • 150 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Nabízí jedinečný výhled z druhého patra jihovýchodního křídla do krajiny, včetně velkolomu ČSA, který v 70. letech zcela změnil tvář krajiny. Jak vypadalo kdysi okolí zámku se Vám pokusí přiblížit tematická instalace, věnovaná zaniklým obcím, jezeru a zámeckému parku.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 120 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Audienční pokoj - lovecká expozice

Tento prohlídkový okruh absolvujete bez přítomnosti a výkladu průvodce, se zapůjčeným textem. Prohlídka zahrnuje přízemí zámku – zámeckou stříbrnici, pokoje kapucínů, oratoř zámecké kaple, lovecké pokoje a hlavní nádvoří. Součástí tohoto okruhu je i sklepení, kde jsou pohádkové bytosti a strašidla.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–17.00
 • 80 Kč, bez průvodce (dospělí)
 • délka 30 minut
 • neomezeně
 • rezervace není nutná