Svatby na zámku Jezeří

Vážení zájemci o svatební obřad na zámku Jezeří, připravili jsme pro Vás několik rad a informací.

Svatební obřad lze uskutečnit jak v interiéru (Velký sál), tak v exteriéru (zámecká zahrada).

Svatební obřady se na zámku konají od dubna do října, zpravidla v sobotu. Pro zajištění a rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu v Horním Jiřetíně, tel. 476 734 283. Po zajištění termínu na matrice, uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu.

Cena za pronájem prostor k uskutečnění svatebního obřadu činí 4.500 Kč (včetně DPH). V ceně je zahrnut pronájem prostor, možnost fotografování a filmování v zámeckých interiérech Vaším fotografem, květina na stůl, reprodukovaná hudba po dobu konání obřadu. K ceně za pronájem prostor je nutné připočíst i správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.