Svatby na zámku Jezeří

Vážení zájemci o svatební obřad na zámku Jezeří, připravili jsme pro Vás několik rad a informací:

Svatební obřad lze uskutečnit jak v interiéru (Velký sál, Malý salón), tak v exteriéru (zámecká zahrada). V případě zájmu, lze po domluvě zajistit obřad i v jiných místech, dle představ a přání snoubenců (zámecká kaple, hlavní schodiště a pod.)

Svatební obřady se na zámku konají od dubna do října, zpravidla v sobotu. Pro zajištění a rezervaci termínu se obracejte na matriku Městského úřadu v Horním Jiřetíně, tel. 476 734 283. Po zajištění termínu na matrice, uzavírá správa zámku s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu.

Cena za pronájem prostor k uskutečnění svatebního obřadu od 1.1.2019 činí 4.500,- Kč (včetně DPH). V ceně je zahrnut pronájem prostor, možnost fotografování a filmování v zámeckých interiérech Vaším fotografem, květina na stůl, reprodukovaná hudba po dobu konání obřadu. Pokud má jeden ze snoubenců trvalý pobyt v matričním obvodu Horního Jiřetína je cena pronájmu snížena na 1.500,- Kč (včetně DPH). K ceně za pronájem prostor je nutné připočíst i správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.