Monumentorum Custos 2017

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

114

catalog Tištěná verze

150 Kč

skladem

Koupit

150 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ústí nad Labem

Časopis pro památky severozápadních Čech
Obsah:
  • Jan Royt / Posvátná krajina severozápadních Čech
  • Jiří Bureš / Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech
  • Vít Honys / K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti
  • Lucie Radová, Alena Sellnerová / Mostecko – sonda do života vesnic
  • Marian Hochel / Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?
  • Pavel Hušek / Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu
  • Jíří Kopica / Prunéřov – osud jedné zlikvidované obce
  • Tomáš Brož / Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu?
  • Lukáš Sláma / Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války
  • Milan Dýkora, Ĺubomír Turčan / Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka