Kunětická hora od středověku po současnost. Stručné dějiny Kunětické hory a její záchrana Muzejním spolkem

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Sychrov

Jazyk:

česky

Počet stran:

80

catalog Tištěná verze

160 Kč

skladem

Koupit

První monografie vztahující se ke Kunětické hoře je zaměřena na stavební vývoj Kunětické hory. Zvláštní pozornost je věnována rekonstrukci hradu Muzejním spolkem v 1. polovině 20. století a působení architekta Dušana Jurkoviče. Publikace obsahuje zhodnocení jeho odkazu, vztah k vývoji památkové péče a pojednání o současné rekonstrukci. Z bohatého dokumentačního fondu jsou  využity dobové fotografie, plány a další materiály z archivu NPÚ, SOKA Pardubice, VČM Pardubice a dalších zdrojů.

Obsah:

Předmluva                                                                                                                                                      

Úvod                                                                                                                                                 

 • Zhodnocení literatury                                                                                                                    
 • Dějiny Kunětické hory                                                                                                                   
 • Postupný zánik                                                                                                                               

Muzejní spolek                                                                                                                               

 • Muzejní spolek – regionální platforma pro péči o památky                                                                
 • Osudy Kunětické hory na přelomu 19. a 20. století                                                                              
 • První roky práce (1919-1923)                                                                                                       
 • Před příchodem Dušana Jurkoviče                                                                                                           

Bratrstvo a Jurkovič                                                                                                                                     

 • Bratrstvo kunětické                                                                                                                        
 • Architekt Dušan Jurkovič – hlavní postava návrhu rekonstrukce hradu Kunětická hora
 • „Básník dřeva“ na Kunětické hoře                                                                                                             
 • Odchod architekta Jurkoviče                                                                                                       

Pozdější úpravy hradu                                                                                                                  

 • Pokračování prací                                                                                                                                          
 • Rozvoj podnikatelských aktivit                                                                                                    
 • Proměna hradní zříceniny                                                                                                                           
 • Útlum prací                                                                                                                                      

Památková péče                                                                                                                                            

 • Institut památkové péče, metody a některé významné osobnosti v pojednávaném období           
 • Památková péče v novém Československém státě                                                                                

Kunětická hora                                                                                                                                

 • Kunětická hora v odraze vývoje péče o památky                                                                                    
 • Zastřešení paláce – postoj Státního památkového úřadu                                                                    

Otázka konzervování nebo restaurování – resumé                                                                               

Od zestátnění k současné rekonstrukci                                                                                     

Bibliografie                                                                                                                                                     

Prameny                                                                                                                                                          

Literatura   

 

Publikaci lze zakoupit též na státním hradě Kunětická hora.