Jezeří v květech

Zámecký flowerart

Letos již potřinácté se na zámku Jezeří o víkendu 30.9.-1.10.2023 koná akce s názvem Jezeří v květech. Pod vedením známé floristky Kláry Franc Vavříkové, místopředsedkyně květinářů a floristů, vyzdobí skupina floristů s názvem Dream TÝM zámecké prostory nápaditými  květinovými instalacemi.

Téma: Květina, krásná společnost v komnatách

Jedinečná příležitost projít si zámecké interiéry sami bez průvodce, včetně obnoveného divadelního sálu.

Dream TÝM tvoří několik floristů z celé ČR, pracují na výzdobě několik dní, bez nároku na honorář s přispěním sponzorů na květinový materiál. Jezeří v květech se před lety zrodilo z myšlenky pomoci těžce zkoušenému, zdevastovanému a v té době ještě ohroženému zámku v souvislosti s postupem těžby hnědého uhlí. Cílem akce bylo upozornit na tuto vzácnou památku, doposud opomíjenou a  výtěžkem přispět na její obnovu.